ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن هتلهاي مشهد 09151004766 تماس حاصل نموده یا به آدرس شعبه مرکزى مشهد – خيابان امام رضا (ع) - امام رضا 6 شعبه يک : بلوار سجاد بين سجاد ٥ و چهارراه بهار شماره٧٣ مراجعه نمایید.