ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن هتلهاي مشهد 09156226949 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد – خيابان امام رضا (ع) - امام رضا 6 مراجعه نمایید.